ارتباط با پلاک فان

جهت ارتباط با پلاک فان می توانید علاوه بر راه های ذکر شده در سمت راست این صفحه از فرم تماس زیر نیز استفاده نمایید.

لطفا برای درخواست تبلیغات به صفحه تبلیغات و برای معرفی کمدین و مجموعه فان به صفحه معرفی کمدین مراجعه نمایید.

ارتباط با پلاک فان

ارتباط از طریق ایمیل

ایمیل مدیریت: admin@pelakefun.com

ایمیل تبلیغات: ads@pelakefun.com

ایمیل معرفی کمدین: int@pelakefun.com

ارتباط از طریق اینستاگرام

اینستاگرام مدیریت: pelakefun_admin

اینستاگرام تبلیغات: pelakefun_ads

اینستاگرام معرفی کمدین: pelakefun_int

شبکه های مجازی پلاک فان

اطلاعات پلاک فان

دفتر مرکزی

استان قزوین – شهر قزوین – سه راه خیام – مجتمع تجاری الغدیر – طبقه دوم – واحد 28
تلفن تماس : 02833239674 – کد پستی: 3413699717